Návarové elektrody



Název a označení elektrody
DIN 8555
DIN EN 14700


 

Popis
  Druh proudu
Svařovací poloha
Průměr v mm

 
Fidur 1/300
E 1-UM-300
E Fe1

Elektroda pro tažné, tvrdé a nárazuvzdorné návary, především pro navařování svršků kolejnic, pojezdových drah. Zvláště vhodné pro pancéřování ploch na srdcovky výhybek a také na opravu poškozených míst na kolejích. Také pro navařování vrstev odolných proti opotřebení na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích jako
např. na šnecích, ozubených kolech, hřídelích, částí převodovek a pod. Svarový kov je třískově opracovatelný.
 
 
  = +
PA, PB, PC, PF
3,25mm
4,00mm
5,00mm
 
Fidur 2/55
E 2-UM-55
E Z Fe2

Elektroda pro zvlášť tažné a tvrdé návary na silně se opotřebujících strojních dílech z nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelí. Zvláště vhodné pro údržbu a výrobu stříhacích nástrojů pracujících za
studena s vyšší životností střižné hrany jako např. střihací desky a pod. Návar je opracovatelný jen broušením.
 
 
  = +
PA, PB, PC, PF
3,25mm
4,00mm
5,00mm
 
Fidur 3/50
E 3-UM-50 T
E Fe3

Elektroda pro opravy nástrojů pracujících za tepla z podobné oceli jako jsou zápustky, lisovací matrice, lisovací a válcovací trny, protahovací kroužky za tepla, střihadla za tepla a pod. Dále vhodné pro navařování ploch nebo hran na nástrojích odolných teplotám při zachování si tvrdosti na nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelích
s vyšší pevností.
 
 
  = + / ~
PA, PB, PC
3,25 - 5,0
 
Fidur 4/60
E 4-UM-60 ST
E Fe4

Elektroda pro tvrdé, otěruvzdorné návary s vysokou tažností. Je vhodná pro pancéřování střižových hran na nástrojích z nízkolegovaných ocelí, jako též na opravy nástrojů pracujících v rychlém režimu. Svarový kov je zvláště odolný proti silnému abrazivnímu opotřebení a necitlivý na rázy. Vykazuje dobrou životnost řezných hran.
 
 
  = + / ~
PA, PB, PC
2,5 - 5,0
 
Fidur 6/55
E 6-UM-55
E Fe6

Elektroda pro tažné, vůči nárazům odolné a otěruvzdorné návary na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích s vyšší pevností. Vhodné
pro návary bagrových zubů, mlátících lišt, škrabadel, podávacích šneků, lopatek míchače, drtících čelistí, kuželů a pod. Návar je opracovatelný jen broušením.
 
 
  = +
PA, PB, PC,PF
3,25 - 5,0
 
Fidur 6/60
E 6-UM-60 P
E Z Fe6

Elektroda pro tažné, vůči nárazům odolné a otěruvzdorné návary na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích s vyšší pevností. Vhodné
pro návary bagrových zubů, mlátících lišt, škrabadel, podávacích šneků, lopatek míchače, drtících čelistí a kuželů a pod. Návar je opracovatelný jen broušením, je možné jej vyžíhat na měkko a zakalit.
 
 
  = +
PA, PB, PC,PF
2,5 - 5,0
 
Fidur 6/60R
E 6-UM-60 P
E Z Fe6

Elektroda pro tažné, vůči nárazům odolné a otěruvzdorné návary na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích s vyšší pevností. Vhodné
pro návary bagrových zubů, mlátících lišt, škrabadel, podávacích šneků, lopatek míchače, drtících čelistí a kuželů a pod. Návar je opracovatelný jen broušením, je možné jej vyžíhat na měkko a zakalit.
 
 
  = + / ~
PA, PB, PC,PF
2,5 - 5,0
 
Fidur 7/200
E 8-UM-200-500 KP
E Fe9

Austenitická, tvrdomanganová elektroda pro otěruvzdorné návary na dílech z tvrdomanganové oceli jako např. stírací desky, klapky, drtiče, srdcovky, výhybky kolejí, a jiné díly, které jsou namáhané rázem. Svarový kov vykazuje po svařování tvrdost 200 HB a je vytvrditelný za studena mechanickým namáháním na 500 HB.
 
 
  = + / ~
PA,PB
3,25 - 5,0
 
Fidur 8/200
E 8-UM-200 CKNZ
E Fe10

Elektroda pro otěruvzdorné návary na strojní díly, které jsou
namáhané valivým a tlakovým namáháním jako např. výhybky, srdcovky a pod. Dále je vhodná pro mezivrstvy na snížení napětí při tvrdonávarech a pro návary odolné vůči trhlinám při navařování těžkosvařitelných, vysokouhlíkatých a tvrdomanganových a také žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí a litin, pro pracovní teplotu do +350 stupňů Celsia. Austenitický svarový kov je nerezavějící, žáruvzdorný a opaluvzdorný do +850 stupňů Celsia a odolný zplodinám obsahujícím síru do max. + 500 stupňů Celsia, odolný tepelným šokům, antimagnetický a vytvrditelných za studena.
 
 
  = + / ~
PA, PB
2,5 - 5,0
 
Fidur 10/65
E 10-UM-65 GR
E Fe15

Hruboobalená vysokovýkonná elektroda s vytavitelností 170% pro vysokootěruvzdorné návary na strojních dílech, které jsou namáhány silným brusným otěrem. Pomocí legování C a Cr je dosažena vysoká tvrdost a otěruvzdornost.
 
 
  =- / = + / ~
PA
2,5 až 5,0
 
Fidur 10/60
E 10-UM-60 GR
E Fe14

Elektroda pro vysokootěruodolné návary na nelegovaných a nízkolegovaných materiálech s vyšší pevností, zvlášť pro velké abrazivní opotřebení, též při vlhkosti. Zvláště vhodné pro navařování lopatek míchačů, šneků, vedení, skluzů a loží. Návar max. dvě vrstvy, větší návary nejprve s FIDUR 6/60. Nerezový ledeburitický svarový kov je opracovatelný jen broušením.
 
 
  = + / ~
PA
2,5 až 5,0
 
Fidur 10/70
E 10-UM-70 GRZC
E Fe16

Vysokovýkonná návarová elektroda s vytavitelností 240% pro navařování nástrojů a strojních dílů, které jsou extrémně namáhané
na otěr za současně zvýšené teploty. Na návary a opravy v dolech,
pro zařízení na zpracování minerálů, cementu a pro ocelárny.
 
 
  = - / = + / ~
PA
3,25 - 5,0
 
Filit 6
E 20-UM-40 CTZ
E Co2

Elektroda na bázi kobaltu pro návary odolné vůči silné korozi, erozi a kavitaci při velkém zpětném namáhání a vysoké teplotě (800-1000 stupňů Celsia podle použití). Dobrá odolnost proti tepelným šokům.
 
 
  = + / ~
PA
3,25 - 5,0
 
Fidur 23/250
E 23-UM-250 CNKPTZ
E Ni2

Elektroda pro žárupevné a korozivzdorné návary, které vykazují vysokou odolnost vůči tepelným šokům. Zvláště vhodné na opravy a nové provedení nástrojů pracujících za tepla než např. zápustky, matrice, kovadliny, vytlačovací a vysekávací trny a pod. Také vhodné pro navařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí vyšší pevnosti. Svarový kov je odolný oxidačnímu a redukčnímu prostředí, zvláště je tažný a odolný vůči trhlinám, žárupevný a vytvrditelný při ca. 780 stupňů Celsia. Je vytvrditelný za studena při zpětném namáhání a mechanicky opracovatelný.

 
  = + / ~
PA
2,5 až 5,0
 


Legenda:
NV - Det Norske Veritas
RRS - Russian Register of Shipping
PRS - Polski Rejestr Statkow
DB - Deutsche Bahn AG
Ü - Übereinstimmungszertifikat
TÜV - Technischer Überwachungsverein
UDT - Urzad Dozoru Technicznego


Svařovací poloha:
PA - horizontální (tupé svary, koutový svar)
PB - horizontální (koutové svary)
PC - příčná (horizontální svar na vertikální stěnu)
PE - vodorovná nad hlavou
PF - vzestupně (od zdola nahoru)
PG - sestupně (od shora dolů)


Druhy proudu:
= + - stejnosměrný proud, elektroda na plus pólu
= - - stejnosměrný proud, elektroda na mínus pólu
̴ - střídavý proud