Sací turbína


Všechny svařovací systémy svařování pod tavidlem s tlakovými nádržemi od firmy Kjellberg Finsterwalde mohou být provozovány se sací turbínou. Tím se vytvoří v odlučovací nádobě podtlak, který odsává přebytečné tavidlo z místa svaru zpět do odlučovací nádoby. Odtud může být ručně nebo automaticky odváděn zpět do tlakové nádoby.

Odvod prášku prostřednictvím sací turbíny.