e-shop
 

Nízko-legované elektrody
Název a označení elektrody
DIN 1913 / DIN 8529
DIN EN 499 / AWS A 5.1
 

Popis
  Druh proudu
Svařovací poloha
Průměr v mm
 
Lloyd
E 43 22 R3
E 42 0 R 12
E 6012

Univerzální elektroda s velkým, nebo středně velkým přenosem svarového kovu pro svařování a stehování. Vhodná i pro klesající svary.
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF,(PG)
3,25 - 4,0
 
Lloyd Grün
E 43 22 R(C)3
E 35 0 RC 11
E 6012

Elektroda na sváření a stehování ve všech polohách. Dobrá překlenovací schopnost mezer, stabilní oblouk, pěkný vzhled svarové housenky a lehce odstranitelná struska. Vhodné pro sváření plechu malým transformátorem.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF, PG
2,0 - 3,25
 
Prima
E 51 32 R(C)3
E 38 0 RC 11
E 6013

Velmi snadno použitelná univerzální elektroda využitelná při výrobě konstrukcí strojů, lodí, nebo potrubí. Výborná svařitelnost ve všech polohách kromě klesajících svarů. Dobrý vzhled housenek, lehce odstranitelná struska, nízký rozstřik, dobrá opakovatelnost zapalování.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF, PG
1,6 - 5,0
 
Prima S
E 43 22 R(C)3
E 38 0 RC 11
E 6013

Univerzální elektroda pro průmyslové i drobné využití. Výborná svařitelnost ve všech polohách včetně shora dolů. Velmi jemná kresba svarové housenky, nízký rozstřik, dobrá schopnost zapalování i opětovného zapalování.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF, PG
2,5 - 4,0
 
Prima blue
E 51 32 RR(C)6
E 42 0 RC 11
E 6013

Rutil celulózová univerzální elektroda pro všestranné použití. Výborná svařitelnost ve všech polohách. Velmi jemná kresba svarové housenky, nízký rozstřik, dobrá schopnost zapalování i opětovného zapalování. Snadno odstranitelná struska.
 
  = - / ̴
PA, PB, PC, PE, PF, PG
1,6 - 4,0
 
Titan Rot
E 43 22 RR6
E 35 O RR 12
E 6013

Velmi snadno použitelná univerzální elektroda vhodná při výrobě konstrukcí strojů, lodí nebo potrubí. Dobrá zapalovací schopnost, malý rozstřik, optimální šev svaru, převážně samoodstranitelná struska.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
1,6 - 5,0
 
Titan S
E 51 32 RR6
E 42 0 RR12

Elektroda s mnohostranným použitím při výrobě konstrukcí strojů, nádrží a lodí. Dobrá zapalovací schopnost, měkký oblouk, malý rozstřik, jemná kresba housenky, vyduté koutové svary s jemným přechodem svar - základní materiál, převážně samoodstranitelná struska.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,0 - 5,0
 
Titan
E 43 33 RR(B) 7
E 38 2 RB 12
E 6013

Univerzální elektroda zvláště vhodná pro kořenové a polohové svary pro potrubí, nádrže, kotle a lodě. Jemná kresba housenky s jemným přechodem svar - základní materiál. Velmi snadno odstranitelná struska také u kořenového svaru.
 
  = - /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,0 - 6,0
 
Titan K
E 51 43 RR(B)7
E 42 2 RB 12
E 6013


Univerzální elektroda vhodná pro svařování potrubí, nádrží, kotlů a lodí. Zvláště vhodná pro polohové a kořenové svary a také pro svary na trubkách. Jemná kresba housenky s jemným přechodem svar - základní materiál. Velmi snadno odstranitelná struska i u kořenového svaru. Svarový kov má vysoké mechanické vlastnosti (dobrá vrubová houževnatost za snížených teplot).
 
  = - / = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Optimal
E 51 22 RR(B)7
E 42 0 RB 12
E 6013
Elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Zvláště vhodná pro svařování tenkých plechů a také pro svařování tenkostěnných trubek a profilů. Jemně kapkovitý přenos svarového kovu a velmi jemný přechod svar - základní materiál. Snadno odstranitelná struska. Oblouk je jemný a stabilní. Svařování a zapalování oblouku je stabilní i při nižších proudových hodnotách.
 
  = - / = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
1,6 - 4,0
 
Kontakt 160
E 51 33 RR11 160
E 42 2 RR 53
E 7024
Vysoce výkonná elektroda vhodná pro koutové, výplňové a krycí svary v poloze PA a PB pro konstrukce strojů, lodí a mostů. Pro svařování při kterém je dosažena vysoká vytavitelnost. Měkký, klidný oblouk. Velmi čistá povrchová plocha housenek a samoodstranitelná struska.
 
  = - /  ̴
PA, PB
3,25 - 5,0
 
Trumpf
E 43 32 A7
E 35 0 A 13
E 6027

Elektroda s velmi vysokou rychlostí svařování pro spojové svařování strojních, ocelových a lodních konstrukcí. Zvláště vhodná pro krycí vrstvy. Jemný kapkový přenos svarového kovu, ploché i vyduté svary a snadno odstranitelná struska.   = - /  ̴
PA, PB
3,25 - 5,0
 
Progress
E 51 43 B10
E 42 2 B 42 H10
E 7018

Speciální elektroda vhodná pro svařování stoupavých svarů trubkových konstrukcí a říčních lodí. Při tloušťkách plechu nad 10 mm jsou kvalitní rentgenové svary. Speciální obal se sníženou navlhavostí (LMA typ).   = +
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Garant
E 51 53 B10
E 42 2 B 42 H5
E 7018

Bazická elektroda se středně kapkovým přenosem svarového kovu s vytavitelností 110%, vhodná pro spojové svařování nelegovaných a středně legovaných ocelí použitých u konstrukcí strojů, kotlů a lodí s vynikajícími operativními vlastnostmi. Zvlášť vhodné pro polohové svary, čistý svarový kov a vysoká dezoxidační schopnost zaručují bezpečné sváření též u ocelí se zvýšeným obsahem P, S a C. Speciální obal se sníženou navlhavostí.
 
  = +
PA, PB, PC, PE, PF, (PG)
2,0 - 6,0
 
Garant S
E 51 55 B10
E 46 4 B 42 H5
E 7018 - 1

Elektroda pro kvalitní a trhlinám odolné spojové svařování ocelových, strojních, kotlových a lodních konstrukcí, též pro oceli se zvýšeným obsahem C, P a S. Speciální obal se sníženou navlhavostí (LMA typ).
  = +
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Garant K
E 51 55 B10
E 46 4 B 42 H5
E 7018 - 1

Elektroda pro spojové svařování odolné trhlinám ocelí se zvýšeným obsahem C, pro FK oceli do - 60 stupňů Celsia. Vhodné pro offshore použití, prověřenou CTOD. Speciální obal se zvýšenou odolností proti navlhání (LMA typ).
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 6,0
 
Garant BR
E 51 43 B(R)10
E 42 2 B 12 H10
E 7016

Univerzální elektroda vhodná pro průmyslové i drobné využití. Pro montáže a opravy na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. Zvlášť dobrá je svařitelnost v polohách a střídavým proudem.
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Garant AC/DC
E 51 54 B(R) 10
E 42 3 B 12 H10
E 7016

Univerzální elektroda vhodná pro průmyslové i drobné využití. Pro montáže a opravy na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. Zvlášť dobrá je svařitelnost v polohách a střídavým proudem.
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 5,0
 
Perfekt
E 43 44 B9
E 38 3 B 41 H10
E 7048

Speciální elektroda zvláště vhodná pro klesající svary na obvodových svarech potrubí. Čistý bazický svarový kov zaručuje vysokou tažnost a umožňuje použití při nízkých teplotách.
  = + / ̴
PA, PB, PC, PE, PF, PG
3,25 - 4,0
 Legenda:
NV - Det Norske Veritas
RRS - Russian Register of Shipping
PRS - Polski Rejestr Statkow
DB - Deutsche Bahn AG
Ü - Übereinstimmungszertifikat
TÜV - Technischer Überwachungsverein
UDT - Urzad Dozoru Technicznego

Svařovací poloha:
 
PA - horizontální (tupé svary, koutový svar)
PB - horizontální (koutové svary)
PC - příčná (horizontální svar na vertikální stěnu)
PE - vodorovná nad hlavou
PF - vzestupně (od zdola nahoru)
PG - sestupně (od shora dolů)

Druhy proudu:
= + - stejnosměrný proud, elektroda na plus pólu
= - - stejnosměrný proud, elektroda na mínus pólu
̴ ̴ - střídavý proud


 
 
PLAZMATECH SYSTEMS / KJELLBERG.CZ / WAY TO THE CUTTING TECHNOLOGY
hlavní stranahlavní stranae-mailový formulářanglickyněmeckyčesky mapa webových stránek