e-shop
 

Vysoko-legované elektrodyNázev a označení elektrody
DIN 8556
DIN EN1600
AWS A 5.4


 

Popis
  Druh proudu
Svařovací poloha
Průměr v mm

 
Finox 4820 AC
E 25 4 MPR 33 160
E 25 4 R 52

Elektroda pro svařování a navařování žáruvzdorných Cr, nebo CrNi ocelí nebo ocelolitiny pro pracovní teplotu do +1100 stupňů Celsia a korozivzdorných, korozivzdorných Cr (Ni) ocelí bez Mo a ocelolitiny. Feriticko-austenitický svarový kov je odolný vůči okujím do teloty +1100 stupňů Celsia a má dobrou odolnost vůči redukovaným, síru obsahujícím plynům.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB
2,5 - 4,0
 
Finox 4842 AC
E 25 20 R 23
E 25 20 R 12
E 310-16
Elektroda pro svařování a navařování žáruvzdorných CrNi ocelí a litin odolných do teploty +1200 stupňů Celsia, pro houževnaté spoje, podkladové a vypĺňující vrstvy na Cr-ocele a litiny. Vhodné pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí a litin s nekorodujícími a žáruvzdornými Cr-ocelemi a litinami pro pracovní teplotu do +300 stupňů Celsia. Naproti tomu svarový kov nemá dobrou odolnost proti redukčním, síru obsahujícím, nauhličeným plynům. V tomto případě navařit krycí vrstvu elektrodou FINOX 4820 AC.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4842 B
E 25 20 B20+
E 25 20 B 22
E 310-15

Elektroda pro svařování a navařování žáruvzdorných CrNi ocelí a litin odolných do teploty +1200 stupňů Celsia, pro houževnaté spoje, podkladové a vyplňovací vrstvy na Cr-ocele a litiny. Vhodné pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí a litin s nekorodujícími a žáruvzdornými Cr-ocelemi a litinou pro pracovní teplotu do 300 stupňů Celsia. Naproti tomu svarový kov nemá dobrou odolnost proti redukčním, síru obsahujícím, nauhličeným plynům. V tomto případě navařit krycí vrstvu elektrodou FINOX 4820 AC.
 
 
  = +
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4829 AC
E 22 12 R 23
E 22 12 R 32
E 309-17

Elektroda pro svařování a navařování stejných nebo podobných ocelí alitin odolných do teploty +950 stupňů Celsia. Obzvlášť vhodná pro ocel X 15 CrNiSi20 12 (1.4828).
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4316 AC
E 19 9 LR 23
E 19 9 LR 32
E 308 L-16

Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNi ocelí pro pracovní teplotu do +350 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr a žáruvzdorné Cr a CrNi oceli, pro austenitické ocele, pro nízké teploty.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,0 - 5,0
 
Finox 4551 AC
E 19 9 Nb R 23
E 19 9 Nb R 32
E 347-16

Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNi ocelí pro pracovní teplotu do +400 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr a žáruvzdorné Cr a CrNi oceli.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,0 - 5,0
 
Finox 4551 B
E 19 9 Nb B20+
E 19 9 Nb B 22
E 347-15

Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNi ocelí pro pracovní teplotu do +400 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr a žáruvzdorné Cr a CrNi oceli.
 
 
  = +
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 5,0
 
Finox 4430 AC
E 19 12 3 LR 23
E 19 12 3 L R32
E 316 L-16
Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNiMo ocelí pro pracovní teplotu do +400 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr a CrMo oceli.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,0 - 5,0
 
Finox 4430 F
E 19 12 3 LR 16
E 19 12 3 LR 11
E 316 L-16

Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNiMo ocelí pro pracovní teplotu do +400 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr oceli. Tato elektroda je speciální pro svařování shora dolů.
 
 
  = + /  ̴
PG, (PA, PB, PC)
2,5 - 3,25
 
Finox 4576 AC
E 19 12 3 Nb R 23
E 19 12 3 Nb R 32
E 318-16

Elektroda pro svařování a navařování nízkouhlíkových, nestabilizovaných a stabilizovaných, austenitických, chemicky odolných CrNiMo ocelí pro pracovní teplotu do +400 stupňů Celsia, pro korozivzdorné Cr a CrMo oceli.
 
 
  = +  /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,0 - 5,0
 
Finox 4462 AC
E 229 3 N LR 23
E 22 9 3 N L R 32
E 2209-17

Elektroda pro svařování a navařování korozivzdorných duplexních ocelí. Austenitický svarový kov obsahuje ca. 40 až 50% feritu a je zvláště odolný proti bodové korozi a korozním trhlinám.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4519 AC
E 20 25 5 Cu LR 23
E 20 25 5 Cu N L R 32
E 385-16

Elektroda pro svařování a navařování austenitických CrNiMoCu ocelí a litin. Svarový kov vykazuje zvýšenou korozní odolnost proti redukčním médiím.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4370 AC
E 18 8 Mn R 26
E 18 8 Mn R 12
E 307-16

Elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s vysokolegovanými ocelemi a litinami, pro austenitické-feritické svařování do pracovní teploty +300 stupňů Celsia, na svařování vysokouhlíkových těžkosvařitelných ocelí a také austenitických tvrdomanganových ocelí, na otěruvzdorné návary při následném vytvrzení za studena při rázovém, tlakovém a otěrovém namáhání. Svarový kov je austenit, korozivzdorný, odolný vůči opalu do +850 stupňů Celsia a také vytvrditelný za studena do tvrdosti ca. 350 HB.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,5 - 5,0
 
Finox 4431 AC
E 20 10 3 R 23
E 20 10 3 R 32
E 308 Mo-16

Zvláštní elektroda pro svařování austenitické-feritické, také
korozivzdorných Cr ocelí, tvrdomanganových ocelí, pancéřových ocelí jednotlivě nebo navzájem.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,5 - 4,0
 
Finox 4337 AC
E 29 9 R 23
E 29 9 R 12
E 312-16

Elektroda pro svařování a navařování stejných nebo různorodých ocelí a litiny, pro svařování vysokopevnostních nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí, kalených a nástrojových ocelí tvrdomanganových a také svařování různorodých ocelí navzájem a s vysokolegovanými, nerezovými ocelemi. Elektroda je dále vhodná pro trhlinám odolné a tažné mezivrstvy při tvrdonaváření a také otěruvzdorné, studeno-žáruvzdorné návary. Austenitický-feritický svarový kov je nerezavějící a vhodný pro pracovní teplotu do +300 stupňů Celsia. Pomocí zvýšeného obsahu delta feritu vykazuje svarový kov vysokou odolnost při černo-bílém sváření trhlin.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,0 - 5,0
 
Finox 4332 AC
E 23 12 LR 23
E 23 12 L R 12
E 309 L-16

Elektroda pro spojové svařování nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelí s vysocelegovanou ocelí a ocelolitinou, pro svařování austenitických a feritických materiálů při pracovní teplotě do +300 stupňů Celsia, na navařování a plátování a pro poduškování přechodové zóny u CrNi plátových plechů.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE, PF
2,5 - 5,0
 
Finox 4459 AC
E 23 13 2 LR 23
E 23 12 2 LR 12
E 309 MoL-16

Elektroda pro svařování nízko a středně legovaných ocelí jednotlivě nebo navzájem a také vysokolegovaných Cr-, CrNi-a CrNiMo-ocelí a litin, pro austenitické-feritické svařování do pracovní teploty +300 stupňů Celsia a navařovaní jednovrstvých housenek. Svarový kov je korozivzdorný už na první vrstvě a zvlášť odolný vůči trhlinám také při těžkosvařitelných ocelích. Nad +500 stupňů Celsia vzniká nebezpečí zkřehnutí.
 
 
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,5 - 5,0
 
Finox 29/9 Gold

E Z 29 9 R 12
E 312-16

Speciální elektroda pro obtížně svařitelné oceli jako jsou manganové, nástrojové a pružinové oceli.
  = + /  ̴
PA, PB, PC, PE,
PF
2,5 - 4,0
 


Legenda:
NV - Det Norske Veritas
RRS - Russian Register of Shipping
RPS - Polski Rejestr Statkow
DB - Deutsche Bahn AG
Ü - Übereinstimmungszertifikat
TÜV - Technischer Überwachungsverein
UDT - Urzad Dozoru Technicznego

Svařovací poloha:
PA - horizontální (tupé svary, koutový svar)
PB - horizontální (koutové svary)
PC - příčná (horizontální svar na vertikální stěnu)
PE - vodorovná nad hlavou
PF - vzestupně (od zdola nahoru)
PG - sestupně (od shora dolů)

Druhy prouhu:
= + - stejnosměrný proud, elektroda na plus pólu
= - - stejnosměrný proud, elektroda na mínus pólu
̴ - střídavý proud


 
 
PLAZMATECH SYSTEMS / KJELLBERG.CZ / WAY TO THE CUTTING TECHNOLOGY
hlavní stranahlavní stranae-mailový formulářanglickyněmeckyčesky mapa webových stránek